Project

Logist.it

Ärivaldkond: Laevastiku haldamine
Asukoht: Eesti
Teenused: Front-end arendus, Back-end arendus, ärimudeli arendamine
Tehnoloogia: Python, PostgreSQL, PostGIS, Vue.JS

Kes on Logist.it?

Logist.it pakub lihtsalt ja efektiivselt autopargi haldamise ja logistika korraldamise terviklahendust transpordiettevõtetele. Platvorm võimaldab sujuvat kontrolli sõidukipargi üle ja optimeerib logistikat, mis aitab parandada efektiivsust.

Peagi kirjutame lahendusest rohkem.

Seni tutvuge meie kliendiga Logist.it.