Blog

Kes on tehnoloogia juht (CTO) tootmisettevõttes ja mis asi on CTO CaaS teenus.

CTO tehnoloogia juht tootmisettevottes

Kujutage ette tootmisettevõtet, mis seisab silmitsi pidevate tehnoloogiliste väljakutsetega: laialdaselt on kasutusel “Excelid”, mida saadetakse erinevate osakondade vahel; olemasolevad süsteemid on vananenud; vanu süsteeme ei julge keegi puutuda, sest see mees kes kunagi tegi, seda enam ei ole; tootmisprotsessid on aegunud, aga kuna protsesside kirjeldused on inimeste peas, siis kollektiivselt on keeruline neid efektiivsemaks muuta, erinevate osakondade (N: müük, tootmine, finants) vahel puuduvad ühtsed sünkroniseeritud süsteemid; AI tehisintellekti lahendused tunduvad väga põnevad, aga nende reaalne rakendamine on keerukas ja kas üldse peaks ja saaks rakendada jne., See on reaalsus ettevõtetes, mis on toimetanud ilma tehnoloogia juhita (CTO – Chief Technology Officer).

Nendes ettevõtetes on tehnoloogiline potentsiaal realiseerimata. Ilma CTO strateegilise pilguta võivad ettevõtted jääda innovatsioonis maha. Nad kaotavad oma konkurentsieelised ega suuda luua täiendavaid konkurentsieeliseid ja -tegureid. Kas ja kui oluline on tehnoloogia juhi (CTO) roll tootmisettevõttes, kuidas see positsioon aitab navigeerida tehnoloogiliste väljakutsete meres ja kuidas õige tehnoloogia juhtimine võib muuta kogu ettevõtte äristrateegiat alustades müügist, tootmisest ja lõpetades logistika ja järelteenindusega.

Kes on tehnoloogia juht tootmisettevõttes (tootmisettevõtte CTO)?

Tehnoloogiajuht (ingl.k. CTO Chief Technology Officer), on võtmeisik tootmisettevõttes, kes vastutab ettevõtte tehnoloogilise strateegia ja innovatsiooni eest. CTO roll on kriitiline, et tagada ettevõtte tehnoloogiline areng ja püsida kursis kiiresti areneva tehnoloogiamaailmaga.

Tehnoloogiad tootmisettevõtetes võivad olla väga mitmekesised, olenevalt tööstusharust ja konkreetsest ettevõttest. Siiski on mõned põhilised tehnoloogilised aspektid ja tööriistad, mis on levinud enamikes kaasaegsetes tootmisettevõtetes: automaatika ja robotitehnoloogia; asjade internet (IoT); täiustatud andmeanalüüs Big Data ja masinõpe; 3D printimine ja tootmine; tööstusliku interneti platvormid; kvaliteedi kontrolli süsteemid; küberturvalisus; pilvandmetöötlus jne.

Millised on CTO peamised ülesanded ettevõttes?

CTO peamised ülesanded hõlmavad tehnoloogilise visiooni loomist ja elluviimist, mis toetab ettevõtte äristrateegiaid. Selle rolli raames töötab CTO välja digitaliseerimise- ja tehnoloogiastrateegiad, mis aitavad ettevõttel saavutada oma eesmärke, nagu tootlikkuse tõstmine, kulude vähendamine ja uute toodete arendamine. CTO juhib ka tehnoloogiaprojektide planeerimist ja elluviimist, tagades, et need on kooskõlas ettevõtte vajaduste ja ressurssidega.

Millised on tema vastutusalad?

CTO vastutusalad ulatuvad tehnoloogiliste lahenduste väljatöötamisest kuni nende rakendamiseni ettevõtte erinevates osakondades. See hõlmab uute tehnoloogiate uurimist ja hindamist, tehnoloogiaalaste investeeringute juhtimist, meeskonna juhtimist ja koostööd teiste osakondadega. Samuti vastutab CTO riskijuhtimise eest, tagades, et tehnoloogilised lahendused on turvalised ja vastupidavad.

Mida tehnoloogia juht teeb ja mida ta ei peaks tegema?

CTO tegevuse südames on uuenduslik mõtlemine ja tehnoloogiliste lahenduste väljatöötamine, mis aitavad ettevõttel saavutada oma strateegilisi eesmärke. Samas ei peaks CTO tegema kompromisse kvaliteedi ja turvalisuse osas, püüdes lühiajalisi eesmärke saavutada. Samuti ei peaks CTO tegelema igapäevaste IT-halduslike ülesannetega, mis võivad kõrvale kalduda tema põhifookusest – ettevõtte tehnoloogilise tuleviku kujundamisest.

CTO strateegiline tähtsus tootmisettevõttes

CTO (Chief Technology Officer) on strateegiline mõtleja, kelle roll on toetada ettevõtte laiemaid eesmärke, viies läbi tehnoloogilist innovatsiooni ja digitaalset transformatsiooni. CTO kohustus on hoida ennast kursis digitaalsete arengutega ning innovatsiooniga ning kohustus valideerida sobivaid tehnoloogiaid ettevõttes kasutamiseks. CTO ülesanne on integreerida uusimad tehnoloogiad, nagu IoT, masinõpe ja automaatika, ettevõtte strateegiatega. Näiteks võib CTO juhtida projekti, mis kasutab andmeanalüütikat ja masinõpet, et optimeerida tootmisliine, vähendada jäätmeid ja suurendada efektiivsust. Samuti võib CTO tuua ettevõttesse uusi digitaalseid tööriistu, mis parandavad kliendikogemust ja tootearendust.

CTO roll digitaliseerimises

Digitaliseerimine on oluline samm tootmisettevõtete jaoks, et püsida konkurentsivõimelised. CTO mängib selles protsessis keskset rolli, aidates näiteks integreerida pilvandmetöötlust ja automatiseeritud tarneahela juhtimissüsteeme, et parandada andmevahetust ja operatsioonide efektiivsust.

Arendusprotsessid ilma CTO-ta

Ilma CTO juhtimiseta võivad ettevõtted jääda maha tehnoloogia uuendustest, mis on olulised tootmise ja turu konkurentsivõime jaoks. Näiteks võib ilma CTO visioonita ettevõte jääda kasutama vananenud masinaid ja süsteeme, mis ei suuda toetada uusi tootmismeetodeid või vastata turu nõudmistele kiiremini ja tõhusamalt toodetud toodete järele.

CTO rolli strateegiline tähtsus tootmisettevõttes on seega hädavajalik, mitte ainult tehnoloogiliste uuenduste rakendamisel, vaid ka ettevõtte üldise strateegia ja pikaajaliste eesmärkide toetamisel.

 

Tehnoloogiajuhi (CTO) koostöö teiste juhtidega

CTO asub ettevõtte struktuuris tavaliselt ettevõtte juhtkonna tasemel, töötades otseselt koos teiste C-taseme juhtidega. Ta peab olema ka ettevõtte strateegia meeskonnas. Ta on vastutav tehnoloogiastrateegia väljatöötamise ja elluviimise eest, ning tema roll on oluline kõikide ettevõtte strateegiliste otsuste juures.

Tehnoloogia juhi (CTO) roll tootmisettevõttes ei eksisteeri vaakumis. Selleks, et olla tõhus, peab CTO tegema tihedat koostööd ettevõtte teiste tippjuhtidega, sealhulgas tegevjuhi (CEO), personalijuhi (HRO), finantsjuhi (CFO) ja tootmis- või operatsioonijuhiga (COO/CPO).

Kõikide nende suhete kaudu on CTO rolliks tagada, et tehnoloogia on integreeritud kõikidesse ettevõtte valdkondadesse, luues tugeva aluse edukaks ja innovaatiliseks tulevikuks.

Koostöö tegevjuhiga (CEO-ga)

Koostöö tegevjuhiga (CEO) on CTO jaoks kriitiline. CTO toetab CEO-d, pakkudes tehnoloogilist nägemust ja juhtimist, mis aitab kujundada ettevõtte üldist strateegiat. See hõlmab uute tehnoloogiliste võimaluste tuvastamist, mis võivad mõjutada ettevõtte turupositsiooni, tootearendust ja kasvuvõimalusi.

Koostöö personalijuhiga (HRO-ga)

Personalijuht (HRO) ja CTO töötavad koos personalistrateegiate ja tööjõu arendamise kallal. Nad tagavad, et töötajatel on vajalikud oskused ja koolitus, et toime tulla tehnoloogiliste muudatustega ettevõttes. See hõlmab nii olemasolevate töötajate koolitamist kui ka uute talentide värbamist, et täita tehnoloogiaalased vajadused.

Koostöö finantsjuhiga (CFO-ga)

Finantsjuhi (CFO) ja CTO koostöö keskendub eelarvestamisele, investeeringutele ja kulude juhtimisele. CTO aitab CFO-l mõista tehnoloogiainvesteeringute väärtust ja mõju ettevõtte finantsseisundile. Nad töötavad koos, et tagada, et tehnoloogilised projektid oleksid rahaliselt jätkusuutlikud ja toetaksid ettevõtte finantseesmärke.

Koostöö operatsioonide ja tootmisjuhiga (COO/CPO-ga)

Operatsioonijuhi (COO) või tootmisjuhi (CPO) ja CTO vaheline koostöö on keskendunud tootmisprotsesside optimeerimisele ja efektiivsuse suurendamisele. Nad töötavad koos, et rakendada tehnoloogilisi lahendusi, mis parandavad tootmisprotsesse, logistikat ja tarneahela haldust, aidates kaasa ettevõtte opereerimise tõhususele.

Koostöö müügijuhiga (CSO-ga)

Tehnoloogiajuhi ja müügijuhi koostöö on keskendunud tooteomaduste ja -funktsioonide mõistmisele, mis on olulised klientidele ja turule. Tehnoloogiajuht aitab müügijuhil mõista, kuidas tehnoloogia võib parandada tooteid või teenuseid ning kuidas see võib mõjutada müüki ja klientide rahulolu. Näiteks võivad nad koos töötada kliendi tagasiside põhjal uute tehnoloogiliste uuenduste kallal, mis suurendavad toodete atraktiivsust ja turuväärtust. CTO roll on aidata digitaliseerida müügiprotsesse ja tehnoloogia abil muuta müügitegevused efektiivsemaks.

Koostöö turundusjuhiga (CMO-ga)

Turundusjuhi (CMO) ja tehnoloogiajuhi koostöö on oluline toote turundusstrateegiate ja brändi tugevdamise seisukohalt. CTO aitab CMO-l mõista, kuidas tehnoloogilised uuendused saavad parandada kliendikogemust ja kuidas neid uuendusi saab turunduslikult ära kasutada. Samuti võivad nad koostöös arendada digitaalse turunduse kampaaniaid, kasutades andmeanalüütikat ja sihtrühma mõistmist, et suurendada brändi nähtavust ja kaasatust. Turundusjuht omakorda annab uusi tehnoloogilise ideid ja martech tehnoloogilisi lahenduse tehnoloogiajuhile rakendamiseks ja integreerimiseks. CTO roll on aidata integreerida erinevad turunduse- ja müügitööriistad ühtseks süsteemiks ning aidata luua analüütika lahendused.

 

Kes on CTO meeskonnas, milliseid kompetentse ta vajab oma meeskonda?

CTO (Chief Technology Officer) meeskond tootmisettevõttes on mitmekülgne ja kõrgete oskustega, koosnedes spetsialistidest, kes toetavad ettevõtte tehnoloogilisi eesmärke ja strateegiaid. See meeskond on hädavajalik ettevõtte tehnoloogilise edasimineku jaoks, pakkudes vajalikke oskusi ja teadmisi, et ellu viia CTO visiooni. Meeskonna liikmed võivad olla ettevõtte palgal, aga reeglina kõiki kompetentse ei hoita oma palgal. Pigem kasutatakse usaldusväärseid partnereid, kes tagavad parimad kompetentsid ja järjepidevuse. Mitmed allpool nimetatud kompetentsid võivad olla koondunud ka ühte inimesse.

Tüüpilised rollid CTO meeskonnas

 • Tarkvaraarendajad ja insenerid. Need on spetsialistid, kes arendavad ja hooldavad ettevõtte tarkvara ja süsteeme. Nende oskused hõlmavad programmeerimist, süsteemianalüüsi ja tarkvara arhitektuuri.
 • Andmeanalüütikud ja andmeteadlased. Need eksperdid töötavad suurte andmehulkadega, teostavad analüüse ja aitavad kaasa otsustusprotsessidele, kasutades masinõpet ja andmeanalüütikat.
 • IT turvalisuse spetsialistid. Nad tagavad ettevõtte süsteemide ja andmete turvalisuse, arendades ja rakendades turvapoliitikaid ja -protseduure.
 • IT projektijuhid. Projektijuhid on olulised ettevõtte tehnoloogiliste projektide planeerimisel, juhtimisel ja elluviimisel, tagades, et projektid on õigeaegsed ja eelarves.
 • Võrgu- ja süsteemiadministraatorid. Need spetsialistid haldavad ettevõtte võrguinfrastruktuuri ja tagavad süsteemide stabiilse ja efektiivse toimimise.
 • UX/UI disainerid. Nad töötavad välja kasutajasõbralikke liideseid ja kogemusi, tagades, et tehnoloogilised lahendused on intuitiivsed ja ligipääsetavad kasutajatele. Kasutaja õpikõver peab olema maksimaalselt lühike ja intuitiivne.

Vajalikud kompetentsid CTO meeskonnas

 • Tehnilised oskused. Meeskonnaliikmed peavad olema kursis uusimate tehnoloogiatega ja omama sügavaid teadmisi oma spetsiifilistes valdkondades, nagu programmeerimine, andmeteadus või võrguhaldus.
 • Innovatsiooni- ja probleemilahendusvõime. Meeskonnaliikmetel peab olema võime mõelda loominguliselt, leida uuenduslikke lahendusi ja lahendada keerulisi tehnilisi probleeme.
 • Suhtlemis- ja meeskonnatöö oskused. Tugevad suhtlemisoskused ja võime töötada koostöös teiste meeskondade ja osakondadega on kriitilised, et tagada tehnoloogiliste lahenduste edukas rakendamine.
 • Projektijuhtimise oskused. Võime juhtida projekte, hallata aega ja ressursse ning tagada projektide edukas ja õigeaegne valmimine.
 • Äriteadlikkus. Mõistmine, kuidas tehnoloogia mõjutab ettevõtte laiemaid eesmärke ja strateegiaid, on oluline, et tagada, et tehnoloogilised algatused toetavad ettevõtte üldist visiooni. Samuti on oluline teada, kui palju ettevõte kaotab raha või kui palju raha jääb teenimata kui projektid ei valmi tähtaegselt.

Mis vahe on tehnoloogia juhil (CTO – Chief Technology Officer) ja IT-juhil (Chief Information Officer)?

Tehnoloogia juht (CTO) ja infotehnoloogia juht (CIO) on mõlemad kesksed tehnoloogilised juhtivpositsioonid ettevõttes, kuid nende rollide fookused ja vastutusalad erinevad oluliselt.

CTO: Innovatsioon ja tehnoloogia arendamine

CTO roll keskendub peamiselt ettevõtte tehnoloogilisele arengule ja innovatsioonile. CTO vastutab uute tehnoloogiate uurimise, arendamise ja juurutamise eest, mis võivad parandada ettevõtte tooteid või teenuseid. Sellel positsioonil olev isik mängib sageli võtmerolli ettevõtte tehnoloogilise visiooni loomisel ja elluviimisel, töötades välja strateegiaid, mis toetavad ettevõtte pikaajalist kasvu ja konkurentsivõimet. CTO tihti tegeleb ka väliste suhetega, nagu partnerlused teiste ettevõtetega, tehnoloogiaalased investeeringud ja tehnoloogiliste trendide jälgimine.

CIO: Infotehnoloogia haldamine ja operatsioonid

CIO roll keskendub ettevõtte infotehnoloogilise infrastruktuuri haldamisele ja optimeerimisele. CIO tagab, et ettevõtte IT-süsteemid on efektiivsed, turvalised ja vastavad organisatsiooni vajadustele. Nad tegelevad andmete haldamise, IT turvalisuse, süsteemide integreerimise ja IT-meetmete elluviimisega, mis toetavad ettevõtte igapäevaseid operatsioone. CIO roll hõlmab sageli ka IT-eelarve koostamist ja jälgimist, IT-meeskonna juhtimist ja IT-strateegiate väljatöötamist, mis toetavad ettevõtte üldisi ärieesmärke.

Tehnoloogiajuhi CTO ja IT juhi CIO peamised erinevused

 • Fookus: CTO keskendub tehnoloogia arendamisele ja innovatsioonile, samas kui CIO keskendub IT-operatsioonide ja -süsteemide haldamisele.
 • Strateegia vs. operatsioonid. CTO loob tehnoloogilist strateegiat ja viib ellu tulevikku suunatud algatusi, samal ajal kui CIO haldab olemasolevaid IT-süsteeme ja tagab nende sujuva toimimise.
 • Välised vs. sisemised suhted. CTO tegeleb rohkem väliste tehnoloogiliste suundumuste ja koostöövõimalustega, samas kui CIO keskendub rohkem siseorganisatsioonilistele IT-vajadustele ja -protsessidele.

Kuigi nende rollide vahel on olulisi erinevusi, võivad mõnes ettevõttes CTO ja CIO ülesanded kattuda või isegi ühineda, sõltuvalt ettevõtte suurusest, struktuurist ja vajadustest.

 

Tootmisettevõttesse tehnoloogiajuhi värbamine või CTO CaaS teenusena rolli ja kompetentsi partnerlus?

Tootmisettevõtetes on tehnoloogiajuhi rolli ja selle täitmise viisi valik kriitiline otsus, mis mõjutab ettevõtte tulevikku. Valikuid on kolm: a) traditsiooniline tehnoloogiajuhi (CTO) värbamine; b) CTO CaaS (Chief Technology Officer as a Service) teenuse kasutamine; c) loota, et küll kamba peale funktsioonide juhid koos partneritega selle rolli ära täidab.
Kolmandast variandist siinkohal rohkem ei räägi, sest keeruline on ette kujutada kuidas ülal kirjeldatu kollektiivselt strateegiliselt ära tehakse. Kahe esimese variandil on oma eelised ja kaalutlused.…

Positsiooni töömahu hindamine?

Enne otsuse tegemist peab ettevõte hindama nõutava CTO rolli töömahtu. See hõlmab tehnoloogiastrateegia väljatöötamise, juurutamise ja juhtimise vajadusi, samuti ettevõtte praegust tehnoloogilist küpsust ja eesmärke. Täiskohaga CTO võib olla vajalik, kui ettevõte plaanib ulatuslikku tehnoloogilist arengut või kui tal on keerukad tehnoloogilised vajadused. CTO CaaS teenus võib olla piisav, kui ettevõtte tehnoloogilised vajadused on vähem keerukad või kui on vaja ajutist strateegilist nõustamist. Ettevõtte tehnoloogia strateegia välja töötamiseks on CTO CaaS teenus väga sobiv.

Olemasoleva IT meeskonna ja CTO CaaS teenuse koostöö

Ettevõtte olemasoleva IT-meeskonna suurus ja oskused mängivad samuti olulist rolli otsuse tegemisel. Kui ettevõttel on juba tugev IT-meeskond, kuid puudub strateegiline juhtimine, võib CTO CaaS olla hea lahendus. See võimaldab ettevõttel saada juurdepääsu kõrgel tasemel tehnoloogilistele oskustele ja kogemustele ilma püsiva kohustuseta. Seevastu, kui ettevõttel on vajadus täiustatud tehnoloogiastrateegia ja pideva juhtimise järele, võib olla mõistlikum palgata täiskohaga CTO.

Tehnoloogia juht ettevõttes on “C” taseme juht, mis tähendab, et tema vastutada on ka inimeste juhtimine, juhul kui ettevõttel puudub eraldi CIO positsioon. Lisaks väga heale tehnoloogi kompetentsile peab CTO olema ka hea inimeste tundja ja hea juht. Tehnoloogia talente peab oskama juhtida ja pakkuma neile arengut ja väljakutseid ettevõttes sees.

Kompetentsi kasvatamine

Kompetentsi kasvatamine on oluline sõltumata sellest, kas ettevõte otsustab värvata CTO või kasutada CaaS teenust. Täiskohaga CTO saab arendada ja juhtida meeskonda, suurendades ettevõtte tehnoloogilist võimekust ja innovatsiooni. CTO CaaS teenuse kasutamisel võib ettevõte saada juurdepääsu spetsialiseeritud teadmistele ja kogemustele, mis aitavad kaasa meeskonna arengule ja tehnoloogilisele täiustamisele kiiremini ning.

Lõppkokkuvõttes peab ettevõte kaaluma oma konkreetseid vajadusi, eesmärke ja ressursse, et otsustada, kas värvata CTO või kasutada CaaS teenust. Mõlemad valikud pakuvad võimalusi tehnoloogiliseks arenguks ja konkurentsivõime suurendamiseks tootmisettevõttes.…

Kokkuvõte

Kokkuvõttes, tehnoloogiajuhi (CTO) roll on tootmisettevõttes hädavajalik. See on ametikoht, mis ei piirdu ainult tehnoloogiliste küsimustega, vaid laieneb ettevõtte strateegilisele arengule ja tulevikusuundadele. Olgu teie ettevõte suur või väike, tehnoloogiajuhi olemasolu või kompetentsi partnerlus CTO CaaS teenuse näol võib olla kriitilise tähtsusega.

Eriti CTO CaaS pakub paindlikkust, juurdepääsu kõrgetasemelistele tehnoloogiaalastele teadmistele ja strateegilistele nõuannetele ilma pikaajalise pühendumiseta. See on eriti kasulik väiksematele ettevõtetele või neile, kes alles alustavad oma tehnoloogilise transformatsiooniga. CaaS teenuse kasutamine võimaldab teil keskenduda oma põhitegevusele, jättes tehnoloogiastrateegia ja innovatsiooni juhtimise ekspertide kätte.

Kui teie ettevõte kaalub tehnoloogiajuhi rolli täitmist või soovib rohkem teada saada CTO CaaS teenuse kohta, siis ärge kõhelge meiega ühendust võtta. Meie eksperdid on valmis aitama teid teie tehnoloogilise teekonna igal sammul, pakkudes nii strateegilist nõustamist kui ka praktilist tuge. Võtke meiega ühendust juba täna, et arutada, kuidas me saame aidata teie ettevõttel saavutada oma tehnoloogilised eesmärgid ja suurendada konkurentsivõimet.